Bistand ved ansættelse af ledere på alle niveauer
Personaleudvælgelse er en stor udfordring for alle driftssteder, offentlige som private. Der er rift om de gode medarbejdere, og en fejlansættelse kan medføre store ærgrelser, splittede personalegrupper, menneskelige tragedier og store økonomiske udgifter.

0
TIL
18
tilbyder alt fra tredjepartsrådgivning til fuld gennemførsel af hele ansættelsesprocessen fra annonce til ansættelse og opfølgning. Alle ansættelser tager udgangspunkt i det praktiske kendskab til den hverdag, medarbejderen skal agere i.

0
TIL
18
har stor erfaring i personaleansættelser med henblik på at finde den rigtige person til lige netop det ledige job. Vi tager ved ansættelsessamtaler udgangspunkt i det personlige interview med afdækning af ansøgernes stærke og svage sider.

0
TIL
18
kan forestå annoncering og vejledning i at målrette annoncen. Vi rådgiver om alle forvaltningsretlige procedurer omkring hele ansættelsesforløbet herunder kontakt til ansøgerne og udvælgelsesoplæg til ansættelsessamtaler.

0
TIL
18
tilbyder også deltagelse i ansættelsessamtaler, indhentelse af referencer, opfølgende ansættelsessamtaler samt indstilling til stillingen.

Efter ansættelse tilbydes desuden et opfølgende forløb til hjælp og støtte for den nyansatte.

For private – og efterskoler vil en ledelsesansættelse ofte "hvile" pÃ¥ en bestyrelse, hvis erfaring og kendskab til det at ansætte i bedste fald er meget lille og i værste tilfælde ikke eksisterende.