Sparring og coaching
Som støtte til at få en bedre hverdag som leder, tilbyder
0
TIL
18
støtte og sparring.
Rigtig mange ledere står i hverdagen meget alene og skal håndtere forhold til politikere, bestyrelse, overordnede, ansatte, børn, elever og forældre. Dette kan medføre konflikter, der i nogle tilfælde ender i uløselige situationer med tragiske følger.

Med tidlig sparring, coaching eller støtte til lederen og ledelsesstilen, kan situationen forbedres og løses til alle parters tilfredsstillelse.

Alle har brug for et vedligeholdelseseftersyn en gang imellem.
0
TIL
18
's coachforløb giver modspil og udfordrer på fastlåste holdninger og daglig praksis.

0
TIL
18
har erfaring med coach- og sparringsforløb til ledere. Forløbet planlægges udfra den enkelte situation, men har som formål at optimere lederen til at klare en hverdag med decentralisering, betjening af borgere, forvaltning og de politiske niveauer, samt det at være lederen på stedet.

0
TIL
18
har erfaring med at arbejde med ledere, som har en del års erfaring i de deres job, men som har behov for at blive optimeret.

På arbejdspladser, hvor der er opstået umiddelbart uløselige konflikter, tilbydes konfliktmægling. I mægling indgår et forløb, hvor begge parter forpligter sig til at opfylde nogle indgåede aftaler.

Al sparring og coaching tager udgangspunkt i den enkelte arbejdsplads personalepolitik, med særlig vægt på den enkelte leders potentialer, både stærke og svage. Gennemførelsen af coachforløb vil være en vekslen mellem lytten og udfordrende boldspil.

  • Lederstøtte i daginstitutioner, skoler eller forvaltninger
  • Konfliktmægler
  • Planlægning af personlig udvikling
  • Serviceeftersyn af den enkelte leders dagligdag og virke